Törvények

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

1997. évi LXVI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

1997. évi LXVII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról